– Arbeidet skal være i gang innen månedsskiftet

foto