Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden masseskytingen utenfor London Pub i Oslo 25. juni.

Politidirektoratet vurderer at det fortsatt er nødvendig med nasjonal bevæpning for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse uønskede hendelser i Norge.

− Selv om terrortrusselnivået er nedjustert, vurderes det på bakgrunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa at det fortsatt er et svært alvorlig trusselbilde vi står overfor, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

I den siste trusselvurderingen fra PST ble trusselnivået nedjustert fra «høy» til «moderat». Det betyr at én eller flere aktører kan ha evne eller vilje til å gjennomføre terror i Norge.

Politiet har en viktig rolle som en del av den sivile beredskapen i Norge.

– Det foreligger ingen konkret trussel mot Norge, men politiet har fortsatt økt oppmerksomhet og aktivitet for å sikre en best mulig beredskap i en usikker tid, sier Bjørnland.