Influensautbruddet i Norge er i ferd med å nå sitt høydepunkt, og koronasmitten øker også. Folkehelseinstituttet ber befolkningen om å følge smittevernrådene, spesielt gjelder dette risikogruppene.

– Det er fortsatt viktig at eldre og personer i risikogrupper som ennå ikke er vaksinert tar både influensa- og koronavaksine så raskt som mulig, sier Are S. Berg, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Berg minner om at smittevernrådene er viktige nå som vi går inn i en tid med mye samvær og en influensaepidemi i full fremmarsj.

– Mange skal nå i juleselskaper, være tett på hverandre innendørs og møtes på tvers av generasjoner. Samtidig er det viktig at vi husker å ta hensyn til personer som kan bli alvorlig syke som følge av luftveisinfeksjoner, sier Berg.

Det generelle rådet er å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer. Hvis du likevel skal være sammen med andre, kan du redusere risikoen for smitte ved å holde avstand, bruke munnbind og begrense tid du er sammen med andre.

– Alle bør også være nøye med å vaske hendene og hoste i lommetørkle eller albuekroken. Personer i risikogrupper kan beskytte seg ved å bruke munnbind blant folk innendørs hvis det er vanskelig å holde avstand, sier Berg.

Vinterens mange luftveisinfeksjoner vil fortsette å øke noen uker til, og antakelig snu først tidlig i januar. Deretter vil det gå nokså sakte nedover i januar og februar. Sykehusene og kommunene må være forberedt på flere innleggelser både med korona og influensa i tiden fremover.

– Vi ser at det er de eldste og personer som ikke har tatt koronavaksine i høst som blir innlagt på sykehus med komplikasjoner som følge av koronasykdom, sier Berg.

– Det har vært en markant økning i antall nye influensainnleggelser den siste uken. Vi forventer at dette vil fortsette i tiden fremover, sier Berg.