– Vi har fått gode signaler om at behovene våre blir ivaretatt