— Jeg er så glad for at dette blir et møte med mye fokus på ungdom

foto