I et opprop hos NRK skriver legene blant annet at Helse Nord prøver å endre sykehusstrukturen i Nord-Norge med feil utgangspunkt.

Blant legene i oppropet er kommuneoverlege i Vågan, Jan Håkon Juul. For øvrig er det leger fra hele landet som har skrevet under på oppropet.

– Vi mener prosessen Helse Nord nå står i er basert på feile premisser, og at det er veldig mange momenter som ikke blir tatt med i arbeidet, sier Juul til NRK.

Sentralisering er feil medisin

Legene frykter konsekvensene for resten av Helse-Norge. Det er høyst nødvendig å finne en annen medisin enn kutt og sentralisering, heter det i oppropet.

— Sentralisering og overdrevet spesialisering setter helsevesenet på motsatt vei av hva vi trenger. Det er prekært å snu dette i tide.

Det er ikke mulig i et lite land som Norge at alle tilstander skal få en mer spesialisert og spissfindig behandling i store nasjonale sentre, ifølge legene.

— Dette veiskillet har vi visst lenge at ville komme. Nå er det over oss. Skal helsevesenet overleve, skal velferdsstaten overleve, trenger vi et desentralisert, mer generalistisk helsevesen, skriver de.

Helseforetakene tar ikke hensyn til blant annet totalberedskap og folkehelse, noe som blir tydelig i Helse Nords pågående utredninger og kuttforslagene som har kommet, skriver legene. Samfunnsmedisinske og samfunnsøkonomiske konsekvenser er i liten grad vurdert.

Kan kutte nesten 200 stillinger

For tiden pågår som kjent en omstillingsprosess i Helse Nord. Forrige uke leverte arbeidsgruppene sine rapporter til Helse Nord.

Der ble de bekreftet at det anbefales å omgjøre sykehuset på Gravdal til et distriktsmedisinsk senter uten akuttberedskap og et begrenset fødetilbud. I rapporten anslås det at det vil medføre et kutt på 198 årsverk. Det er i dag i overkant av 300 ansatte ved sykehuset.

Over nyttår skal Helse Nord komme med sin innstilling i saken før saken skal ut på høring i vinter. Endelig beslutning skal gjøres i styret i Helse Nord og i Helsedepartementet i april.

Onsdag ble det klart at det ikke er flertall i Stortinget for et forslag fra SV om at saken må behandles i nasjonalforsamlingen.