Ombestemmer seg om overgrepsmottak: Viderefører samarbeid med Harstad