– Det er ikke grunnlag for å redusere hastigheten på denne strekningen