Storstreik i SAS – opptil 80.000 passasjerer rammet

foto