– Allmennhetens rett til ferdsel vil sannsynligvis svekkes

foto