- Jeg vil kjempe for et samfunn for de mange, ikke for de få