– Konsekvensen vil bli at lokalbefolkningen føler seg skviset ut og flytter. Da blir Henningsvær Disneyland