Etterlyser tiltak fra kommunen på ungdomsskoleveien