Ønsker å tilby boligsosiale leiligheter i Vågan

foto