74.000 nordlendinger plages av «juleallergi»

foto