– Det er en veldig reell fare for at det må legges ned