Fem ganger flere enn i fjor omkom i februartrafikken