Fiasko eller suksess? Nå skal boplikten evalueres

foto