– Jeg ønsker å videreføre og videreutvikle den gode jobben som allerede er blitt gjort

foto