Samlet inn stort pengebeløp for å pusse opp lekeplassen