– Ønsker å vise en del av Lofoten mange ikke er vant til