Vipps har tidligere hatt et gebyr på enkeltoverføringer som overstiger 5.000 kroner. Men dersom man har delt opp større summer til å bli under denne grensen, har man kunnet omgå dette gebyret.

Nå innføres et nytt gebyr som innebærer en 24-timersregel på beløp over 5.000 kroner til samme mottaker, skriver Nettavisen. Selv om man deler opp beløpet, vil man måtte betale gebyret, som er på én prosent.

– Det blir mer rettferdig fordi alle betaler samme gebyr på høye beløp. I tillegg bidrar det til å fortsatt holde hverdagsvippsing gratis, sier pressekontakt Even Westerveld i Vipps.