14.mai la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett.

I den forbindelse hadde mange håpet at Husbanken skulle få tilført flere midler, samt økte tilskudd til energieffektiviserende tiltak.

– Det har ikke skjedd, konstaterer NESO-direktør Karina Krane i en pressemelding.

I løpet av 2023 og 2024, Har NESO opplevd at flere medlemsbedrifter har gått konkurs. Mange medlemmer har også måttet permittere ansatte og nedbemannet.

– Boligbyggingen har stoppet helt opp og mange prosjekter utsettes og legges på is grunnet økte rente og andre økte kostander. Har ikke regjeringen forstått den alvorlige situasjonen bransjen står i, spør Krane, og fortsetter:

– At regjeringen ikke kommer med noen tiltak som kan bidra til å snu utviklingen, er svært skuffende. Jeg vet de har fått mange gode innspill, legger hun til.

I vedtaket het det at «Stortinget ber regjeringen innen fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett gjøre en analyse av utviklingen i byggebransjen for å se hvilke tiltak som kan være nødvendige for å øke aktiviteten i næringen.»

– Bransjen har forventet at regjeringen skulle sette inn tiltak, og har gode grunner til å nå være skuffet, mener Krane.

Av nyheter knyttet til revidert nasjonalbudsjett som kan gi positive ringvirkninger for bygg- og anleggsbransjen, er det verdt å nevne at regjeringen foreslår å øke drift og vedlikehold av riksveier med 640 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Krane påpeker samtidig på at dette først og fremst har betydning for virksomheter innenfor anlegg og ikke virksomheter innenfor bygg som utgjør hovedtyngden av NESO-medlemmer.

I revidert nasjonalbudsjett får også Fair Play Bygg økt sitt tilskudd med to millioner. NESO-direktør Krane sitter selv i styret i Fair Play Bygg og Anlegg Nordland.

– Fair Play bygg har en viktig rolle som skal sikre at de seriøse får økt konkurransekraft. At regjeringen støtter opp om dette arbeidet er bra, sier Krane.

Det samlede tilskuddet til Fair Play Bygg blir doblet til fire millioner kroner.