Alle kan finne oppdatert trafikkinformasjon på 175.no, men det er ikke enkelt å ha oversikt over kanselleringene frem i tid.

– Rederiet jobber i det lengste for å finne alternativer for den enkelte avgang, så noen ganger kommer informasjon om kansellering seint. Men vi jobber sammen med rederiet for å skape best mulig forutsigbarhet for trafikantene, sier fergedirektør Dag Hole.

– Særlige konsekvenser

Hole understreker at det ikke har vært problemer med kapasiteten på fergene i Nordland denne sommeren. Det betyr i praksis at alle har kommer med første ferge.

– Det har imidlertid vært mange kanselleringer på enkelte samband. Mens regulariteten normalt er på over 99 prosent, har den vært rundt 85 prosent på Tysfjord-sambandene og mellom Bognes og Lødingen i sommer. Årsaken er at rederiet har hatt problemer med å skaffe tilstrekkelig mannskap, sier han.

Dag Hole, påtroppende avdelingsdirektør for fergeavdelinga i Statens vegvesen.  Foto: Innsendt / Statens vegvesen

På fergesambandet som går på E6, mellom Bognes – Skarberget, er avgangene så hyppige at det ifølge han ikke har fått store konsekvenser at enkelte noen avganger har blitt kansellert.

– Men på de lengre turene mellom Drag – Kjøpsvik og Bognes – Lødingen er det lengre tid mellom avgangene, og det får særlig konsekvenser for lokalt reisende og for tungtransporten, sier fergedirektøren.

Status fredag

Ifølge vegvesenet melder Torghatten Nord at alle fergene vil gå som normalt fredag formiddag, med mindre noe uforutsett skulle skje. Det er fortsatt fare for at nattavgangene blir kansellert.

– «MF Barøy» som går Bognes – Lødingen hadde tekniske problemer torsdag, men er i drift igjen nå, står det i pressemeldingen.