Lofotkraft har ikke forkjøpsrett til Vesterålskraft