Prisen ble delt ut onsdag, på Hotel Continental i Oslo. Liz LaMora og Malin Jacob mottok prisen på vegne av SALT.

Daglig leder og grunnlegger av SALT, Kjersti Tønnessen Busch, var ute i andre ærend og var derfor ikke til stedet under mottakelsen. Men hun var selvsagt godt orientert om prisen da Våganavisa tok kontakt torsdag kveld.

– Vi er veldig takknemlig og overrasket. Og vi er veldig takknemlig for at innsatsen vi gjør for miljøet blir lagt merke til, sier hun over telefon.

Foreløpig har hun ikke sett begrunnelsen for hvorfor Lofot-bedriften mottok prisen, men har fått essensen av innholdet referert av dem som var til stedet.

– Jeg har snakket med Malin som sier at begrunnelsen var veldig vid. Den handler om hele historien til SALT og at vi etablerte oss i Lofoten for lenge siden, der vi hele tiden har jobbet for miljøet.

Foto: Innsendt.

Marin forsøpling

Det som juryen har lagt mest merke til, ifølge Tønnessen Busch, er jobben de har gjort for marin forsøpling.

– I sin takketale snakket Malin om jobben vi gjør for å rydde Norge, som er profesjonell strandrydding langs hele norskekysten.

Hun legger til at Rydd Norge finansieres av Handelens miljøfond som forvalter plastposeavgiften.

– Til nå har vi fått inn mange tusen tonn søppel gjennom ordningen.

Alle vinnerne av Stiftelsen UNIs Miljøvernpris 2023. Foto: Innsendt.

Venter med feiring

På spørsmål om det blir en form for feiring av den nylig mottatte prisen, er det ingen tvil om at det er på trappene:

– Vi må bare samle troppene først. Vi er litt spredt der flere er på reise. Så svaret på spørsmålet er ja, slår Kjersti Tønnessen Busch fast.

De øvrige prisvinnere, var Nasjonalt senter for aldring og helse og Fortidsminneforeningen.

Styret i Stiftelsen UNI stod for tildelingen, og består av Frank Norvik, styreleder Else Haugland, nestleder Linda Flaaten-Stokkan, John Tveit og Ingeborg Magerøy.