Vågan kommune har nå besluttet at vann og avløpsledninger blir skiftet ut frem til krysset ved Kong Øysteins gate. Dette skriver de på sine nettsider.

Kommunen viser til at det i tillegg skal etableres kabelgrøft for Elmea og gatelyskabel til nytt gatelys i krysset. Både vann- og avløpsgrøftene vil bli anlagt i kjørebanen, mens fortauet vil forbli urørt under gravearbeidet.

Området det skal graves er i dag allerede stengt for biltrafikk, og det vil dermed ikke bli behov for å stenge krysset.

– Fortau på sørsiden av gata vil bli åpent i hele perioden for myke trafikanter slik at tilkomst til Langåsparken blir uendret. Det vil også holdes en passasje åpen over Storgata mot bibliotekbygget for myke trafikanter, skriver Vågan kommunen i en pressemelding.

Fra og med slutten av uke 43 vil imidlertid fortau langs Storgata fra krysset ved Kong Øysteins gate til J. E. Paulsens gate bli stengt for gjennomgangstrafikk.

Fortau langs Storgata fra krysset Kong Øysteins gate og J. E. Paulsens gate blir fra slutten av uke 43 stengt for gjennomgangstrafikk.

Foto: Vågan kommune