I 2021 ble det gjort et vedtak på området: – Jeg vil helst slippe å gi pålegg