Forsinket i arbeidet med å få kabel opp av fjorden