I Gjensidige går mesteparten av dette til Gjensidigestiftelsen, som videreformidler utbyttet til kundene.

– Kundeutbyttet kommer rundt 1400 privatpersoner og bedrifter i Vågan til gode. Dette vil være et positivt bidrag for mange i en annerledes tid, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.

Kundeutbyttet tilsvarer 13 prosent av det de betalte i forsikringspremie i fjor. Totalt deles det ut 95 millioner kroner til Nordland for fjoråret.

– Siden vi begynte å dele overskuddet med kundene, i 2007, er det utbetalt over 23 milliarder kroner til Gjensidige-kundene i Norge, sier Baastad.

Bakgrunnen for kundeutbytte

Den største eieren i Gjensidige er den kundestyrte Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen videreformidler sitt ordinære aksjeutbytte fra Gjensidige til selskapets skadeforsikringskunder.

Ordningen med Gjensidigestiftelsen og kundeutbytte har historiske årsaker. På 1800-tallet ble det dannet mange små, lokale forsikringsselskaper som ble eid av kundene. I nyere tid har nesten alle gått sammen i Gjensidige.

– Gjensidigestiftelsen viderefører det gjensidige forholdet mellom kunder, lokalsamfunn og forsikringsselskap, sier Baastad.

Gjensidigestiftelsen deler også ut store midler til samfunnsnyttige formål. Frivillige lag og organisasjoner kan søke om midler.