Høyhus i Svolvær – unødvendig og misforstått byutvikling