NAF: – Bompenger rammer de med de laveste inntektene hardt