Utvidet investeringsrammen til det lokalmedisinske senteret

foto