Pressemelding fra NHO Nordland

SALT ble etablert i 2010 av gründerne Kjersti Eline Tønnessen Busch og Kriss Rokkan Iversen i samarbeid med Akvaplan-niva. Med hovedkontor i Svolvær, og kontorer fordelt i hele landet beviser de at alt må ikke må styres fra de største byene, og at distriktene er like attraktive for etablering av fremtidsrettede bedrifter.

I dag er SALT en veletablert kompetansebedrift som er sentral i arbeidet mot marin forsøpling og leverer banebrytende felt- og forskningsarbeid om temaet til nasjonale og internasjonale aktører, fordelt på to faggrupper; Fremtidsretta kystsamfunn og marin forvaltning.

Hvert år besøker SALT ungdommene våre for å inspirere til å skape arbeidsplasser og finne lysten til å forbli i kystsamfunnene, og engasjerer seg høyt i prosjekter som bidrar til attraksjonskraft langs kysten og gir en stolthet og tilhørighet til bosatte. Et resultat av slikt lokalt engasjement bidrar til at unge mennesker ønsker å finne løsninger og gjøre sine lokale kystsamfunn grønnere og sunnere –og da er det godt at Salt kan bidra med kompetanse på forsøpling i havet og engasjere til nye tiltak og løsninger.

De lokale engasjementet setter sine spor, og arbeidet bidrar til bosetting og rekruttering i regionen. En av prosjektene som de har engasjert seg i, i årene som har gått et Jakten på Lofoten, og ikke minst engasjert store fremtidsrettede grupper mennesker med kampanjen Rydd Norge. Ikke minst stiller SALT seg som viktig lokal og engasjert samfunnsaktør i det pågående arbeidet Lofoten De Grønne Øyene.

SALT leverer utredninger, kommer med faginnspill og gir kunnskapsbaserte forvaltningsråd til offentlige institusjoner i Norge, private prosjekter og internasjonalt for å sikre en bærekraftig forvaltning av våre felles blå ressurser, med et hovedkontor i vakre Svolvær.

Det var en glede å få overrekke utnevnelsen på NHO Nordlands tradisjonelle Skreimølje i Svolvær 22.februar, selv med litt uhell at gründer Kjersti Busch akkurat da var ute av salen og fagleder Carl Höjman kom på scenen og tok imot prisen mens glad og overrasket gründer kom springende inn i salen for å se hva som skjedde!

SALT Lofoten er derfor en verdig vinner av NHO Nordland sin markering Månedens Bedrift i februar 2022!