Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna. Tidligere fantes Lofoten Press, som var lokallaget her. Men under pandemien ble det lagt ned. Nå er pandemien over og da ville Elise Johansen (17) engasjere seg mer og få flere engasjerte.

– Jeg syntes det var så dårlig tilbud for meg som medlem i Press for å være aktiv i organisasjonen. Det eneste jeg kunne være med på var et par seminarer eller møter i året. Jeg hadde lyst til å få med flere folk og få mer aktivitet i nærområdet. Etter å ha vært på et seminar bestemte jeg meg for å lage et lokallag, sier Elise.

I begynnelsen forteller Elise at hun vil øke medlemstallet. Hun anslår at det er i underkant av 20 medlemmer i Vågan Press. Av dem er det under 10 som er aktive. Det første steget hennes var å ha en stand på Aust-Lofoten videregående.

– I fremtiden har vi lyst til å gjøre mer lokalt. Vi vil ha litt workshops for å få opp engasjementet. Vi snakket også om å arrangere pride. Vi har ikke fastsatt planene helt, siden vi nettopp har startet opp, men vi vil ha så mye aktivitet som mulig.

Inntar Alti

Det neste steget for Vågan Press er enda en stand, denne gangen på Alti Svolvær.

– Vi håper å få flere medlemmer som ønsker å være engasjert i organisasjonen. Sånn som det er nå er vi tre stk. i styret i lokallaget. Hun ene flytter til sommeren, jeg flytter neste år og han siste flytter om to år. Så vi har lyst til å få medlemmer som blir her litt lenger. Derfor vil vi dra på Alti hvor jeg tror vi kan nå ut til flere som er på ungdomsskolen også.

Alle mellom 13 og 25 år kan bli medlem i Press. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig, og følger kun FNs barnekonvensjon.

– Hva håper du å få utrettet med dette lokallaget?

– Vi har lyst til å fjerne midlertidig oppholdstillatelse. At enslige mindreårige flyktninger skal komme til Norge, for så å bli fortalt at de må dra igjen når de blir 18, synes vi bare er galt. Når du først har tatt risikoen med å flykte til Norge, så burde du få mer stabilitet. Du skal ikke være nødt til å flykte igjen.

– Hva må man gjøre når man er medlem?

– Du må ikke gjøre noe som helst. Du betaler en årsavgift på 50 kroner. Men som medlem dekker Press alt av arrangementer. Jeg har vært på både seminarer og landsmøte uten å betale en kroner. Du betaler kun de 50 kronene i året.

Elise Johanne Johansen (t.h) og Kaja Pedersen hadde stand på Aust-Lofoten vgs. Foto: Johan Tangen