NAF

- Både foreldrene og skolen må gjøre mer for å trygge barna på skoleveien. Hvis ikke klarer vi ikke å snu trenden. For mange barn kjøres til skolen av foreldrene i dag, sier Kenneth Minde, seniorrådgiver i Trygg Trafikk og prosjektleder for sykkeldyktig.no.

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat viser at så mange som hvert tredje barn kjøres jevnlig til skolen. Tidsklemma og trafikkfarlige skoleveier er årsaker til at mange barn blir kjørt. Dette kan fort bli en ond sirkel.

- Ved å kjøre barna bidrar foreldrene til at det kommer enda flere biler på skoleveien. Derfor er det viktig å lære barna opp til å bli trygge nok til å komme seg til skolen selv, oppfordrer Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Når barna har kommet opp på mellomtrinnet kan sykkel være et godt alternativ til bil.

–Sykling gir god fysisk og psykisk helse, samtidig som det gir mestring og felles opplevelser med andre skolebarn. Utvikling av trafikale ferdigheter hos barn er derfor viktig. Det gir trygge barn og trygge foreldre, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistforeningen.

Gratis læreverktøy

Trygg Trafikk, NAF og Syklistforeningen mener at det må gjøres mer for å sikre trygge skoleveier for alle barn. Samtidig ønsker de å bidra til at barn over hele landet får god trafikk- og sykkelopplæring på skolen. Derfor har de utviklet en digital læringsplattform som er gratis for skolene å bruke.

- Stortinget har vedtatt et mål om at åtte av ti barn skal gå til skolen. Det forplikter. Skolene må sørge for at barna få god opplæring, og hver skole bør ha én dedikert lærer som er ansvarlig for trafikkopplæringen. Vi som brenner for trafikksikkerhet må bidra på de måtene vi kan, sier Minde i Trygg Trafikk.

Så langt har over 50.000 elever vært innlogget i Sykkeldyktig.no.

- Dette er veldig bra. Men vi ønsker at samtlige elever mellom 4.-7. trinn skal få muligheten til å benytte seg av dette gratis verktøyet gjennom skolen, sier Minde.

Hvordan kommer barnet/barna dine seg oftest til skolen?

(mulig å kysse av på flere alternativer)

TOTAL
Sykler5721 %
Går13148 %
Blir kjørt/sitter på i bil9534 %
Enhjuling/elparkesykkel114 %
Buss/trikk bane10839 %
Annet72 %
TOTAL148%
Norstat februar 2022, 275 respondenter (av 1000) som har barn