Anmeldte politiet og statsadvokaten for å ha henlagt straffesak