Kloakken i Knutvika skal samles og ledes vekk

foto