foto
Sjøkablene over Hadselfjorden kommer på land her ved Husby øst for Melbu. Snart skal kabelgatene legges igjen. Foto: Thor-Ivar Guldberg

Målet med prosjektet er å styrke overføring av strøm mellom Lofoten og Vesterålen.

Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Zimmermann i Statnett opplyser til VOL at leggingen av landkabelen på Melbu er ferdig.

Grøfta der er snart ferdig gjenfylt. Sjøkabel nummer én av to ble ferdig lagt av Nexans med Statnetts eget skip «Elektron» på Melbu 14. juni.

foto
Folk har kunnet følge med på kabelskipets bevegelser i Hadselfjorden de siste dagene. Foto: Thor-Ivar Guldberg

Første kabel på plass

Zimmermann opplyser at første ende av kabelen ble trukket inn på Fiskebøl sist søndag. Kabelen ble lagt over fjorden mandag, og inntrekket på Melbu kom på plass tirsdag.

– Elektron er nå i transitt til Halden for å hente sjøkabel nummerert to. Vi planlegger å legge denne sjøkabelen i perioden 23. til 26. juni. Deretter vil det bli skjøting av landkabelen og sjøkabelen ved ilandføringen på Melbu. Dette følges så opp med montasje av kabelendene ved Melbu stasjon og kabelendemasten på Fiskebøl.

foto
Kabelskipet har brukt «trålerkaia» på Melbu som base under operasjonen. Foto: Thor-Ivar Guldberg

God sikkerhet

Zimmermann i Statnett opplyser til VOL at det er flere grunner til at det legges to identiske sjøkabler på bunnen av Hadselfjorden.

– To kabler gir bedre robusthet i et langsiktig perspektiv. Med to systemer hver bestående av en sjøkabel med tilhørende kabler og anlegg på land, kan vi opprettholde drift med god forsyningssikkerhet selv om én av kabelsystemene faller ut og er ute av drift. De to systemene fungerer både sammen og hver for seg, sier Zimmermann.

Statnett opplyser ellers at Harstad Maskin vil starte gjenfylling av kabeltrasseen på land på Fiskebøl, etter at den siste av de to sjøkablene er lagt i sjøen.

Det nye sjø- og landkabelanlegget planlegges ferdig for testing i slutten av juli. Etter planen vil anlegget bli satt midlertidig i drift i august.