Mistenker uaktsomhet etter at turist kjørte ned lyktestolpe