Flytebrygga i kanalen i Kabelvåg blir neppe lagt ut i år