– Gågata skaper farlige trafikksituasjoner og reduserer besøket til vårt utsalgssted betydelig

foto