- Øya er for lengst ødelagt og dermed kan den videreutvikles til å bli et flott industriområde

foto