- Det er uheldig at kommunen ikke har avventet behandlingen til at ny byplan Svolvær er vedtatt