Marthe Horn (29): – Få vet at jeg har et temperament som ikke ligner grisen