Samlet inn 24.000,- til hjertekompresjonsmaskin

foto