Det har vært litt fokus på jodtabletter etter Russland sin invasjon av Ukraina. Med frykt for atomkrig er det flere som har gått til anskaffelse av jodtabletter. Vågan kommune skriver nå på sin hjemmeside at de har nok jodtabletter til de mest utsatte gruppene.

– Dette gjelder barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende. Disse gruppene har størst risiko for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivitet, og Vågan kommune har nok jodtabletter til dette, skriver kommunen.

– Jodtabletter er virksomme også etter datostempling, og den faktiske holdbarheten sjekkes hvert år av Norsk medisinaldepot. Kommunen varsles dersom tablettene som kommunen har lagret har fått redusert effekt. Tablettene blir utplassert ved barnehager og skoler, og legevakt. Ved varsel om en hendelse som gjør at målgruppen skal ta tablettene vil kommunen informere den enkelte hvor de skal henvende seg.

Anbefaler flere å ha jod lagret

Selv om det er enkelte grupper som er mer utsatt, anbefaler likevel kommunen at flere har jodtabletter lagret hjemme.

– Utover dette er det anbefalt at alle personer under 40 år har jodtabletter lagret hjemme som følge av at atombåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten. Ofte vil det samtidig gis et varsel om 48 timers innetid. Det er derfor essensielt å ha disse medikamentene i eget hjem for å unngå å måtte hente dette på offentlig sted.