Arntzens høyhusplaner et steg nærmere igangsetting

foto