– Håper vi ikke belaster folk for mye med eiendomsskatten