Arbeidsgruppen som har utredet akuttberedskap i Nord-Norge har nå kommet med sine forslag til ny sykehusstruktur i Nord-Norge.

Blant alternativene Helse Nord nå foreslår er å legge ned akuttberedskapen i Lofoten.

Sykehuset foreslås å gjøres om til et DMS med polikliniske tjenester, døgnfunksjoner og fødestue.

I tillegg anbefaler de ett stort akuttsykehus på Helgeland, mot dagens to. De tar ikke stilling til hvor dette skal ligge.

I dag er det akuttsykehus i Rana og Sandnessjøen. Også Mosjøen har akuttfunksjoner men dette er vedtatt at skal flyttes.

UNN Narvik endres til et sykehus med betydelig økning i planlagt behandling og fødestue. Arbeidsgruppen anbefaler at Harstad skal overta akutt- og døgnaktivtet som ville tilhørt Narvik.

Det foreslås ingen endringer i akuttfunksjoner i Finnmark.

– Katastrofalt

Høyres Jonny Finstad er ordfører i Vestvågøy kommune, der Nordlandssykehusets avdeling i Lofoten ligger.

Han er sjokkert over forslagene som kommer fra Helse Nord.

Ordfører i Vestvågøy, Jonny Finstad. Foto: Marthe Stoksvik.

– Det er katastrofalt. Dette er meget alvorlig for oss i Lofoten, sier Finstad til VG.

Han mener dette vil gå spesielt utover kvinnene som skal føde. Så langt i år har det blitt gjennomført seks hastekeisersnitt på akuttsykehuset i Lofoten.

Han ber helseministeren komme på banen og ta grep.

Stortingsrepresentant Marian Hussein (SV) er bekyrmet for det som skjer i Nord-Norge nå.

– Vi kommer til å fremme et forslag om at større endringer i sykehusstrukturen i forbindelse med omstillingen i Helse Nord, skal behandles i Stortinget, sier Hussein til VG.

Det betyr at SV vil kreve at omgjøringen fra akuttsykehus til DMS i Lofoten skal stortingsbehandles.

Bård Hoksrud i Frp sier de kommer til å be regjeringen stanse planene, om det ikke tas grep.

Helse Nord står i en bemanningskrise

I Nord-Norge er situasjonen for sykehusene kritisk. Det mangler helsepersonell til over 1000 stillinger og det krevende beholde fagfolkene.

Det finnes ingen enkel løsning på problemene, men Helse Nord jobber nå med omstille hele spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

De første forslagene fra arbeidsgruppene er nå levert, og Helse Nord skal sy dette sammen til et helhetlig forslag.

Dette sendes så på høring før en endelig plan vedtas i april 2024.

Oppdraget å omstille sykehusene i Nord-Norge kommer fra helseministeren.

Ifølge Helse Nord er ikke dagens struktur mulig å bemanne, og mange sykehuset er avhengig av å bruke kostbare vikarer.

Derfor mener Helse Nord det må tenkes nytt om funksjon- og oppgavedeling mellom sykehusene i Nord-Norge.